Τα Μουσικά Βηματάκια είναι μια σχολή Μουσικής Προπαιδείας στη Λεμεσό, για παιδιά από 18 μηνών μέχρι 8 χρόνων.
 
Picture
 


Comments

06/26/2016 10:50pm

I have realized some new issues from your web page about personal computers. Another thing I have always assumed is that computer systems have become a product that each home must have for a lot of reasons. They supply you with convenient ways in which to organize the home, pay bills, go shopping, study, focus on music and even watch shows. An innovative approach to complete these tasks has been a computer. These computer systems are mobile ones, small, effective and mobile.

Reply
06/07/2017 9:55pm

If I were to pick any musical instrument to play, I would probably be torn between a guitar and drums. To be honest, I've been wanting to learn how to play any types of guitar ever since. It just fascinates me how complicated it is to learn this instrument, but I know that it would all be worth it, once I finally learned how to play it. Drums on the other hand, also interests me in so many ways. I like air drumming when listening to my favorite songs every single time. Even if I don't really have any idea how drums work. I just hope that I could find a way for me to learn all of these things some day. Perhaps, you could also offer some guitar and drum lessons next time, right? I would definitely sign up for that.

Reply
11/25/2016 5:31am

I would like to visit these ukelele lessons too. I hope it is possible.

Reply
01/24/2017 2:05am

Every Monday? This year too or not? I'd like to be involved!

Reply
04/03/2017 9:10am

I am too old for these lessons, unfortunately. I wish I could visit them.

Reply
07/22/2017 2:37am

Yes, seems to be niche schedule.

ReplyLeave a Reply